За нас

Сижиком ЕООД

Фирма Сижиком ЕООД е специализирана в доставката на лични предпазни средства по охрана и хигиена на труда.

Предлагаме:

 • Работни обувки
 • Ръкавици
 • Каски
 • Щитове
 • Дихателни маски - еднократни, полу и цели
 • Антифони - външни и вътрешни
 • Облекло
 • Очила
 • Еднократни калцуни, ръкавели, ръкавици и бонета
 • Щитове
 • Защита за високи напрежения
 • Аксесоари

Нашият офис и магазин се намират в гр. София, но работим с цялата страна чрез куриери.